fbpx

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

1. Adresat
ALEKSANDRA GĄBKA dietetyka i edukacja
ul. Truskawkowa 26
53-007 Wrocław
e-mail: [email protected]

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy () umowy dostawy następujących rzeczy () umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy () /o świadczenie następującej usługi ()
– Data zawarcia umowy ()/odbioru ()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data
(*) Niepotrzebne skreślić.